Alapfogalmak

Az alábbiakban elsősorban rajzok és képek segítségével szeretnénk néhány fogalmat megmagyarázni.

Azonos zárlatú zárrendszer

Több cilinderből áll, melyeket egy kulccsal lehet nyitni.

Minden ajtót (zárat) ugyanazzal a kulcs(ok)al lehet nyitni. Pl. családi házaknál alkalmazzák ahol van kertkapu, garázsajtó, bejártai ajtó, (melyben lehet akár 2-3 zárbetét is) teraszajtó (esetleg több is). Belátható, hogy ha az ember nem akar úgy közlekedni mint egy foglár akkor célszerű azonos zárlatú zárrendszert használni.

Főkulcsos rendszerMint az a rajzon is látható minden személynek van egy kulcsa a saját ajtajához (pl. iroda ajtó) de egy főnöknek olyan kulcsa van, mellyel minden ajtót tud nyitni. Elsősorban irodaházakban alkalmazzák.

Központi zárrendszer


Minden lakáshoz tartozik egy(fajta) kulcs, ezek a kulcsok a másik ajtót nem tudják nyitni, de pl. az épület főbejárati ajtaját minden kulccsal lehet nyitni. Így nem kell külön kapukulcs. Természetesen több olyan zárbetét is alkalmazható egy rendszerben, melyet minden lakáskulcs nyit. (pl. szeméttároló, közös helyiség, pinceelőtér, stb.)

Vezérkulcsos rendszer


A főkulcsos rendszerhez hasonló de nagyobb rendszer, amikor az egyes csoportokhoz tartozó vezető képes nyitni a csoportjához tartozó ajtókat, de nem képes nyitni egy másik csoport ajtajait. A "vezér" viszont a rendszerhez tartozó valamennyi cilindert tudja nyitni. Pl. kisebb szállodáknál a szobaasszony az ő emeletén valamennyi vendégszobát és a szobaasszonyi szobát tudja nyitni, de egy másik emeleten már nem. A szálloda vezető viszont minden ajtót nyithat.

Vezérfőkulcsos rendszer


A vezérkulcsos rendszerhez hasonló de még nagyobb rendszer. Itt már főcsoportot képezünk, melybe csoportok tartoznak. A főcsoport kulcs segítségével lehet nyitni a főcsoporton belüli egyes csoportok cilindereit. Az egyes csoportokhoz tartozó vezető viszont csak a csoportjához tartozó ajtókat képes nyitni, de nem képes nyitni egy másik csoport ajtajait. Egyik Főcsoport nem tudja nyitni egy másik főcsoporthoz tartozó zárakat. A vezérfőkulccsal viszont a rendszerhez tartozó valamennyi cilindert lehet nyitni. Pl. nagyobb szállodáknál használnak ilyet ahol több épület is van.

Természetesen a fenti rendszerrajzok csak bemutató céllal készültek az élet ennél sokkal összetettebb rendszereket produkál. Egy szállodában vagy irodaházban több száz, nem ritkán 1000 zárbetét (ill. ajtó) is van.